Multilingual Turkish Dictionary

QAQITMAQ

QAQITMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

hirslətmək. qızdırmaq.
qızdırmaq. birini sıxdırmaq. incitmək. hirsləndirmək. qızışdırtmaq.
onu qaqıtma.
o məni qaqıtdı: mənə qızdı

QAQITMAQ : Turuz Dictionary

ərkitmək.
möhkəmlətmək.
məhkum edmək

QAQITMAQ : Turuz Dictionary

qağıtmaq. qırğıtlamaq. qavurmaq. qovurmaq. qordamaq. saçıtmaq. saçdırmaq. pərişan edmək. əritmək. ərgitmək. tələf, pamal edmək. məhv edmək

QAQITMAQ : Turuz Dictionary

ərkitmək.
möhkəmlətmək.
məhkum edmək

QAQITMAQ : Turuz Dictionary

qağıtmaq. qırğıtlamaq. qavurmaq. qovurmaq. qordamaq. saçıtmaq. saçdırmaq. pərişan edmək. əritmək. ərgitmək. tələf, pamal edmək. məhv edmək