Multilingual Turkish Dictionary

QAQRAM

QAQRAM : Turuz Dictionary

qarqam.
qısınca. işkəncə.-kiminə bayram, kiminə qarqam

QAQRAM : Turuz Dictionary

qarqam.
qısınca. işkəncə.-kiminə bayram, kiminə qarqam