Multilingual Turkish Dictionary

RAHƏT

RAHƏT : Turuz Farsca - Türkce

ara

RAHƏT : Turuz Farsca - Türkce

arakəsmə

RAHƏT : Turuz Farsca - Türkce

aravermə

RAHƏT : Turuz Farsca - Türkce

dayanma

RAHƏT : Turuz Farsca - Türkce

durma

RAHƏT : Turuz Farsca - Türkce

kəsilmə tənəfüs. məks. səktə. sikut. təvəqqüf. rahət

RAHƏT : Turuz Farsca - Türkce

kəsmə

RAHƏT : Turuz Farsca - Türkce

oğruq (oğuq). (ovruq. ovuq). (oğulmaq: sınmaq. qırılmaq. kəsilmək.)

RAHƏT : Turuz Farsca - Türkce

saya
saya oturağ, çatul: rahat səndəl