Multilingual Turkish Dictionary

RAKİD

RAKİD : Turuz Farsca - Türkce

axmaz durqun. hərəkətsiz. ğeyri cari. ista

RAKİD : Turuz Farsca - Türkce

durğan kasad. ( # dürgən. sürgən)

RAKİD : Turuz Farsca - Türkce

korsav

RAKİD : Turuz Farsca - Türkce

korsəv

RAKİD : Turuz Farsca - Türkce

korvəz

RAKİD : Turuz Farsca - Türkce

kütək
alver çox kütəkdir

RAKİD : Turuz Farsca - Türkce

ölü kasat.
ölü bazar.
ölü alver

RAKİD : Turuz Farsca - Türkce

sayxaş xəlvət.
ara sayxaşmaq: əl ayaq kəsilmək. ged gəl azalmaq. qızqın durum soğumaq

RAKİD : Turuz Farsca - Türkce

sönük

RÂKİD : Ottoman Turkish

durgun

RAKİD : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.) er.
hareketsiz, durgun, yavaş