Multilingual Turkish Dictionary

SAÇA

SAÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

açıq. sərinərək.
saça səğirdim salmaq: yayılaraq cumulmaq, saldırmaq.
saçı. bağış. ərməğan. hidyə.
sərçə.
gündüz saça: günüz açıb gecə qapanır çiçək

SAÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

saç. xərmən savırma aracı.
saçqa. qazanc. verim. tapınt. tapış. tapqa. bulqa. bolqu. olqu. bolna. bulnut. buluş. tapış. yetcə. yetcək. yetgə. bitək. bitə. bitgə. çörək. ürən. törən. düşə. yaran. düşəvic. düşənc. düşən. düşərgə. girdəc. gəlir. çıxar. yağ. yarayış. yarıq. yarar. ası. alqı. sud < süt. tut. tutar. tutuq. tutqu. alqı. səmərə. səmrə. bəhrə. nəf;. kar. mənfəət. fayda.
saça biçə: saça biçəlik. saçaç. saçıb savurma. aç saç. açar saçarlıq. saç savur. sav sov. sava sova. savır sovur. çöküt qoşut. düşür püsür. düşür töküş. düşür töşür. həşir pəşir. kəsər tökər. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. yayçalıq. qırqıt. velxərclik. israf

SAÇA : Turuz Dictionary

padaş. (# çapa: cəza. penaltı. keyfər)

SAÇA : Turuz Dictionary

-qara saça arnalğan şampu. (arnalğan: məxsus)

SAÇA : Turuz Dictionary

sayqaç. saçqa. əksik.qıyratsız. paysız. paysaç. qırtıl. qağraz. qağrız. qaqarız

SAÇA : Turuz Dictionary

padaş. (# çapa: cəza. penaltı. keyfər)

SAÇA : Turuz Dictionary

-qara saça arnalğan şampu. (arnalğan: məxsus)

SAÇA : Turuz Dictionary

sayqaç. saçqa. əksik.qıyratsız. paysız. paysaç. qırtıl. qağraz. qağrız. qaqarız