Multilingual Turkish Dictionary

SAÇRAC

SAÇRAC : Turuz Dictionary

salğarsız. saçrıc. dağsavur. dağsavurçu. hörənsiz. örənsiz. qanıqmayan. korsutan. qənaət edməyən. müsrif. israfkar

SAÇRAC : Turuz Dictionary

salğarsız. saçrıc. dağsavur. dağsavurçu. hörənsiz. örənsiz. qanıqmayan. korsutan. qənaət edməyən. müsrif. israfkar