Multilingual Turkish Dictionary

SABİTLƏŞMƏ

"SABİTLƏŞMƏ" IN Other Languages

SABİTLƏŞMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Sabitleşmek"den f.is.
SABİTLƏŞMƏKf. Sabit olmaq, sabit hala gelmek.