Multilingual Turkish Dictionary

SABANI

SABANI : Turuz Dictionary

-sabanı boyunduğa bağlayan qalın, çivili qayış, bükülü ağac: qıcıva. qıycıva

SABANI : Turuz Dictionary

-topraq sürərkən sabanı gücə salan çox dərin kök salan, yoncamsı ot: qayış qıran

SABANI : Turuz Dictionary

-sabanı boyunduğa bağlayan qalın, çivili qayış, bükülü ağac: qıcıva. qıycıva

SABANI : Turuz Dictionary

-topraq sürərkən sabanı gücə salan çox dərin kök salan, yoncamsı ot: qayış qıran