Multilingual Turkish Dictionary

SADİSM XƏSTƏLİGİ

SADİSM XƏSTƏLİGİ : Turuz Farsca - Türkce

qaşınma sökəli
belə görünür ki ikisinində qaşınma sökəli var