Multilingual Turkish Dictionary

SAKİN SAĞIN

SAKİN SAĞIN : Turuz Farsca - Türkce

əsən sərin

SAKİN SAĞIN : Turuz Farsca - Türkce

sağ dinc

SAKİN SAĞIN : Turuz Farsca - Türkce

sağ diş

SAKİN SAĞIN : Turuz Farsca - Türkce

sər sağ

SAKİN SAĞIN : Turuz Farsca - Türkce

sərin sağın

SAKİN SAĞIN : Turuz Farsca - Türkce

tutuğ duruq