Multilingual Turkish Dictionary

TABIM

TABIM : Arin Turkish Etimology Dictionary

tapım. başarlıq. başarış. maharət. zehin çevikliği. hazırcəvablıq

TABIM : Turuz Dictionary


nisgilin vurqunyam, gözləməyə yoxdu tabım, gözləməkdən göz ərir, görgü korar

TABIM : Turuz Dictionary


nisgilin vurqunyam, gözləməyə yoxdu tabım, gözləməkdən göz ərir, görgü korar