Multilingual Turkish Dictionary

TABQIR

TABQIR : Turuz Dictionary

tapqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) (sıxul).
fovc. quruh. qafilə.
yığın.
rədə.
zümrə.
tapsı. təpsi. uyum. taxım. sürü. çitə. salxım. salınğ. dəmət. bağa (alət qutusu). set.
məcmu.
heyət.
saltav. salçav. ekib.
oyma. boy. qəbilə. əşirə.
xanidan. duduman.
zəncir.
ittihad.
firqə.
əshabə.
məzhəb.
kilas. sinif.
onuncu tabur.
tirə.
cəm.
əncümən. cəmiyyət.
dəsdə.
birlik. tim. çitə. yekən > yekan. döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər topu.
məqulə.
dalğı. hizb.
təcəmmö.
sinf

TABQIR : Turuz Dictionary

tapqır. tabur. tapur. topqır. tobqır. tobur. topur. ( < tapmaq. topmaq) (sıxul).
fovc. quruh. qafilə.
yığın.
rədə.
zümrə.
tapsı. təpsi. uyum. taxım. sürü. çitə. salxım. salınğ. dəmət. bağa (alət qutusu). set.
məcmu.
heyət.
saltav. salçav. ekib.
oyma. boy. qəbilə. əşirə.
xanidan. duduman.
zəncir.
ittihad.
firqə.
əshabə.
məzhəb.
kilas. sinif.
onuncu tabur.
tirə.
cəm.
əncümən. cəmiyyət.
dəsdə.
birlik. tim. çitə. yekən > yekan. döğüş üçün birikmiş, toplanmış kişilər topu.
məqulə.
dalğı. hizb.
təcəmmö.
sinf