Multilingual Turkish Dictionary

TALASIQ

TALASIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalasıq. tələsik. çapıq. çabıq. çapqın. çalamıt. çalaq. çalıq. çalqıt. saçqın. saçıq. çaçqın. çaçıq. qıvraq. qıvıraq. evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. ivədili. ivdəli. əcələli. səri’. fori

TALAŞIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalaşıq. ( < dalaşmaq: daraşmaq: daralmaq). tələsik

TALAŞIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

tələsik. talaşla. apar topar. əcələylə

TALAŞIQ : Turuz Dictionary

dalaşıq. bəhsli, muşacirəli konu. qeyri muvafiq

TALAŞIQ : Turuz Dictionary

dalaşıq. bəhsli, muşacirəli konu. qeyri muvafiq