Multilingual Turkish Dictionary

TALASLANMAQ

TALASLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

talaşlanmaq. qozabalanmaq. hızlanmaq. əcələ edmək.
təlaşlandırmaq. quvurtlamaq. qayğılandirmək. qayğı içində olmaq

TALAŞLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalaşlanmaq.
talbımaq. çabalamaq. dirənmək.
talbıtmaq. oynayıb sıçraşmaq. talbasamaq. çapınmaq. dəh dəhləmək.
qabına sığmamaq. qışqırmaq. qorxub ürkmək.- çox talaşlanmaq: ətəklər tutuşmaq. şaşıb nə yapacağın bilməmək.
qovqunlamaq.talaslanmaq. qozabalanmaq. hızlanmaq. əcələ edmək.
yələmək. yeləmək. qaçınmaq. tələsinmək

TALAŞLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalaşmaq.
tələsmək. evmək. ivmək. əcələ edmək.
ayaq tutmaq. ayaqlanmaq. yollanmaq. canlanmaq.
coşunmaq. dalqınmaq. həyəcanlanmaq. əl ayağı dolaşmaq.
balaşlanmaq. parçalanmaq.
hirslənmək. öpgənmək. öpgələnmək. öfgənmək. öfgələnmək. atışlanmaq > atəşlənmək.
çapıcaq, durmadan talaşlanmaq, dönmək: fıldırmaq. fırlanmaq

TALAŞLANMAQ : Turuz Dictionary

dalabınmaq. cəhd edmək.
çelişmək. çəlişmək. çalışmaq. əlləşmək.
ayı çox çelişər, armud çağında pişər

TALAŞLANMAQ : Turuz Dictionary

talğaşınmaq. oyçunmaq. anğaşınmaq. əndişələnmək. həyəcanlanmaq.
bu salığı oyçunmadan dinlədilər

TALAŞLANMAQ : Turuz Dictionary

ürəgi yellənmək. quruntalmaq. hovsalmaq. hövlənmək. tovsalanmaq. (< tov. tav). qərarsız olmaq. əndişələnmək. anğaşmaq. həyəcanlanmaq

TALAŞLANMAQ : Turuz Dictionary

dalşınmaq. tavşınmaq. döğşünmək. çox zəhmət çəkmək, işləmək, səy edmək.
talım talım (dalım: çox. ağır) tavşınıb, ağır dağlar ağşınıb, yağu yavu barşınıb, indi gülsün el yuva.
talabımaq. çalabımaq.
dalaşlanmaq. dalşınmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək

TALAŞLANMAQ : Turuz Dictionary

dalabınmaq. cəhd edmək.
çelişmək. çəlişmək. çalışmaq. əlləşmək.
ayı çox çelişər, armud çağında pişər

TALAŞLANMAQ : Turuz Dictionary

talğaşınmaq. oyçunmaq. anğaşınmaq. əndişələnmək. həyəcanlanmaq.
bu salığı oyçunmadan dinlədilər

TALAŞLANMAQ : Turuz Dictionary

ürəgi yellənmək. quruntalmaq. hovsalmaq. hövlənmək. tovsalanmaq. (< tov. tav). qərarsız olmaq. əndişələnmək. anğaşmaq. həyəcanlanmaq

TALAŞLANMAQ : Turuz Dictionary

dalşınmaq. tavşınmaq. döğşünmək. çox zəhmət çəkmək, işləmək, səy edmək.
talım talım (dalım: çox. ağır) tavşınıb, ağır dağlar ağşınıb, yağu yavu barşınıb, indi gülsün el yuva.
talabımaq. çalabımaq.
dalaşlanmaq. dalşınmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. çalşınmaq. çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək