Multilingual Turkish Dictionary

TALINA

TALINA : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalı alma: izə alma. geri alma. izinə, gerinə, dalına alma, istəmə. istirdad.
izinə, gerinə, dalına alma, istəmə: izə alma. geri alma. dalı alma. istirdad

TALINA : Turuz Dictionary

-qapının bağlılığın sağlatmaq üçün dalına keçirilən təxdə, dəmir işgil: kitil. kilit. kilitqan. kitilqan. qapıdalı. qapdalı. götün. qıçın. quçun. qışın

TALINA : Turuz Dictionary

-dalına, arxasına dək: qayra.
qayra açılmış qapılar, bəzənib süsənmiş odalar, al alalvan dolu ayaqlar. (ayaqlar: gilaslar)

TALINA : Turuz Dictionary

dalına.
dalına salmaq: izinə tirkəmək..¶-dalına, izinə düşmək: yapşınmaq. quyruq olmaq

TALINA : Turuz Dictionary

dalına. izinə.
onun izinə: onun dalına.
izivə dön: dalıva dön. ¶-dalına qabağına: izinə önünə. ¶-dalına salan: izitçi. bələdçi. izçilərin başçısı

TALINA : Turuz Dictionary

dalına. qıçına. götünə.
qıçına təkmə atmaq: götündən təpikləmək. qoğmaq. dəf edmək

TALINA : Turuz Dictionary


dalına düşdürülmək: izlətilmək. izdətilmək. iztətilmək. izərtilmək. qoğladılmaq. qoğalatılmaq. qoğuşdurulmaq. qovladılmaq. qovalatılmaq. sürşütülmək. tə'qib etdirilmək. sürdürülmək. dəvam etdirilmək.
işin dalına, sonuna bax, düşün: iş geyinə baxqıl

TALINA : Turuz Dictionary


bayram ayı, qış dalına baxınca, qazma kürək yaxdırır. (deməkki, yeni çıxmış qışın soyuğu dönə bilər).
dalma sözün dalına, işən işə yaşamda. (işən
inan)
dalına, izinə düşmək: dartmaq.
çobanın işi davar dartmaqdır

TALINA : Turuz Dictionary

-qapının dalına salınan işgil: təp.
təpləmək: işgilləmək.
birbiri dalına düşmək: uylaşmaq

TALINA : Turuz Dictionary

-qapının bağlılığın sağlatmaq üçün dalına keçirilən təxdə, dəmir işgil: kitil. kilit. kilitqan. kitilqan. qapıdalı. qapdalı. götün. qıçın. quçun. qışın

TALINA : Turuz Dictionary

-dalına, arxasına dək: qayra.
qayra açılmış qapılar, bəzənib süsənmiş odalar, al alalvan dolu ayaqlar. (ayaqlar: gilaslar)

TALINA : Turuz Dictionary

dalına.
dalına salmaq: izinə tirkəmək..¶-dalına, izinə düşmək: yapşınmaq. quyruq olmaq

TALINA : Turuz Dictionary

dalına. izinə.
onun izinə: onun dalına.
izivə dön: dalıva dön. ¶-dalına qabağına: izinə önünə. ¶-dalına salan: izitçi. bələdçi. izçilərin başçısı

TALINA : Turuz Dictionary

dalına. qıçına. götünə.
qıçına təkmə atmaq: götündən təpikləmək. qoğmaq. dəf edmək

TALINA : Turuz Dictionary


dalına düşdürülmək: izlətilmək. izdətilmək. iztətilmək. izərtilmək. qoğladılmaq. qoğalatılmaq. qoğuşdurulmaq. qovladılmaq. qovalatılmaq. sürşütülmək. tə'qib etdirilmək. sürdürülmək. dəvam etdirilmək.
işin dalına, sonuna bax, düşün: iş geyinə baxqıl

TALINA : Turuz Dictionary


bayram ayı, qış dalına baxınca, qazma kürək yaxdırır. (deməkki, yeni çıxmış qışın soyuğu dönə bilər).
dalma sözün dalına, işən işə yaşamda. (işən
inan)
dalına, izinə düşmək: dartmaq.
çobanın işi davar dartmaqdır

TALINA : Turuz Dictionary

-qapının dalına salınan işgil: təp.
təpləmək: işgilləmək.
birbiri dalına düşmək: uylaşmaq