Multilingual Turkish Dictionary

TALIV

TALIV : Turuz Dictionary

dalıv. dəriv. rədif. sıra.
on dərivli qəfəsə

TALIV : Turuz Dictionary

dalıv. dəriv. rədif. sıra.
on dərivli qəfəsə