Multilingual Turkish Dictionary

TALLARI

TALLARI : Turuz Dictionary


güz çağınu allı gedər bağları, qarqa oxur, yel töküdər dalları. (allı: bəzəkli. alvan). (allı gedər bağları: bağlar al alvan bəzənər). (yel töküdər dalları: dalları, budaqları lütlədər)

TALLARI : Turuz Dictionary


güz çağınu allı gedər bağları, qarqa oxur, yel töküdər dalları. (allı: bəzəkli. alvan). (allı gedər bağları: bağlar al alvan bəzənər). (yel töküdər dalları: dalları, budaqları lütlədər)