Multilingual Turkish Dictionary

TALLARIN

TALLARIN : Turuz Dictionary

-ağac dalların əğməyə yarar: kəkə. kəkəy. kəvkə. gərəvə. gərəvi. gəgəy. əğəc. gəğməc. əğməc. qolçanğ. qolçan. gəloc. gəroc. gərü. gərüğ. girvə. girvə. gəlbəri. koğa. kovğa. gəğər. gərə. gərəvi. gələvi. kəvük. kəğə. gir.
asama (möv) dalların yerə yatırmaqla kökləndirmək: keş yatırmaq. çəkib yatırmaq.
asama (möv) dalların yerə yatırmaqla kökləndirmək: keş yatırmaq. çəkib yatırmaq

TALLARIN : Turuz Dictionary

-ağac dalların əğməyə yarar: kəkə. kəkəy. kəvkə. gərəvə. gərəvi. gəgəy. əğəc. gəğməc. əğməc. qolçanğ. qolçan. gəloc. gəroc. gərü. gərüğ. girvə. girvə. gəlbəri. koğa. kovğa. gəğər. gərə. gərəvi. gələvi. kəvük. kəğə. gir.
asama (möv) dalların yerə yatırmaqla kökləndirmək: keş yatırmaq. çəkib yatırmaq.
asama (möv) dalların yerə yatırmaqla kökləndirmək: keş yatırmaq. çəkib yatırmaq