Multilingual Turkish Dictionary

TALQAT

TALQAT : Turuz Dictionary

dalqat. dalqaş. dalqum. savruntu. savrıntı. süpürüntü. fırtına. tipi. təpi.tufan. salqın. siklon. fırtına. qasırqa. tüvələy

TALQAT : Turuz Dictionary

dalqat. dalqum. dalqaş. salpa. yalpa. çapa. şəpə. itgi. qoğuc. batqı. toxunc. üzük. ziyan. zərər

TALQAT : Turuz Dictionary

dalqat.
dalqaş. dalqum. qaçrıq. qaçırıq. qaçıq. birdən başlayan, tutan tufan, güclü yel. fırtına. bora. boran. bura. buran.
dalqaş. dalqum. qayı. qay. qayu. fırtına. bunalım. bulanım. tutnağ. böhran.
dalqaş. dalqum. orbuğ. orbük. urbük. vurbük. f

TALQAT : Turuz Dictionary

dalqat. talaz. dalqum. dalqaş. şəpə. dalqa. salpa. yalpa.
yıxıcı çovqa, tufan, fırtına, dalqat, dalqaş: vurağan. urağan. dalqum

TALQAT : Turuz Dictionary

dalqat. dalqaş. dalqum. savruntu. savrıntı. süpürüntü. fırtına. tipi. təpi.tufan. salqın. siklon. fırtına. qasırqa. tüvələy

TALQAT : Turuz Dictionary

dalqat. dalqum. dalqaş. salpa. yalpa. çapa. şəpə. itgi. qoğuc. batqı. toxunc. üzük. ziyan. zərər

TALQAT : Turuz Dictionary

dalqat.
dalqaş. dalqum. qaçrıq. qaçırıq. qaçıq. birdən başlayan, tutan tufan, güclü yel. fırtına. bora. boran. bura. buran.
dalqaş. dalqum. qayı. qay. qayu. fırtına. bunalım. bulanım. tutnağ. böhran.
dalqaş. dalqum. orbuğ. orbük. urbük. vurbük. f

TALQAT : Turuz Dictionary

dalqat. talaz. dalqum. dalqaş. şəpə. dalqa. salpa. yalpa.
yıxıcı çovqa, tufan, fırtına, dalqat, dalqaş: vurağan. urağan. dalqum