Multilingual Turkish Dictionary

TALQIÇIQ

TALQIÇIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqıçıq. gərikli. çəkişli. tutuq. tutuqlu. tutalı. dalvalı. talvalı. azman < acman. aclıq. gözlü. acgözlü. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. tamahlı. tamahkar. təmə;li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. oburlu. hopurlu. öpürlü. yumuqlu. umuqlu. umaqlı. əmikli. yerikli. yenikli. dadıqlı. araşıq. arzıqlı. marağlı. sevişli. iştahlı. istəkli. əsikli. istəşli. özənli. öznəşic. həvəsli. həvəskar

TALQICIQ : Turuz Dictionary

dalqıcıq. incəlik. incilik. inclik. işgəlik. işgilik. ayrıntılıq. ayırtılıq. cüziyyat. təfsilat. mütəfərriat.
incəlik sözlər.
incəliksiz qonuşma: qısa danışma

TALQICIQ : Turuz Dictionary

dalqıcıq. incəlik. incilik. inclik. işgəlik. işgilik. ayrıntılıq. ayırtılıq. cüziyyat. təfsilat. mütəfərriat.
incəlik sözlər.
incəliksiz qonuşma: qısa danışma