Multilingual Turkish Dictionary

TALQUQ

TALQUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqaq. bir yerə dalınan soxulan nərsə. çivi. nərsənin sapın sıxışdırmaq üçün, çaqılan çivi

TALQUQ : Turuz Dictionary

dalquq.
təqatü'.
tə'xir

TALQUQ : Turuz Dictionary

dalquq. dolquq. şişik

TALQUQ : Turuz Dictionary

dalquq.
təqatü'.
tə'xir

TALQUQ : Turuz Dictionary

dalquq. dolquq. şişik