Multilingual Turkish Dictionary

TALSIZ

TALSIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalsız, budaqsız ağac: qabış. qabaş. budalac

TALSIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalsız. bəlli olmayan. dalsız ev: ucu bucağı bəlli olmayan saray. müşəxxəs olmayan. dərin. mübhəm: dalsız bir duyqu

TALSIZ : Turuz Dictionary

-dalsız, budaqsız, yapraqsız ağac: gəmcik. kəmcik. kəmdik. kəmik

TALSIZ : Turuz Dictionary

-dalsız, budaqsız, yapraqsız ağac: gəmcik. kəmcik. kəmdik. kəmik