Multilingual Turkish Dictionary

TALTUC

TALTUC : Turuz Dictionary

daltuc. dartuc. sürün. kökləşmiş. ötük. ütük. arxaq. sürnük. sürsük. sırnığ. kronik

TALTUC : Turuz Dictionary

daltuc. dartuc. sürün. kökləşmiş. ötük. ütük. arxaq. sürnük. sürsük. sırnığ. kronik