Multilingual Turkish Dictionary

TAM VİCUDU

TAM VİCUDU : Turuz Farsca - Türkce

oydanbaşa
boydanbaşa qın günaq içində