Multilingual Turkish Dictionary

UÇRUR

UÇRUR : Turuz Dictionary

yenilir. məhv olur. məğlub olur.
yaluza uçrur eldən ayra düşən, börüyə yemdir sürüdən. (yaluz: şeytan)

UÇRUR : Turuz Dictionary

yenilir. məhv olur. məğlub olur.
yaluza uçrur eldən ayra düşən, börüyə yemdir sürüdən. (yaluz: şeytan)