Multilingual Turkish Dictionary

UCUBALMAQ

UCUBALMAQ : Turuz Dictionary

səbəb olmaq.
işlərin bura çatmasına o ucubaldı

UCUBALMAQ : Turuz Dictionary

səbəb olmaq.
işlərin bura çatmasına o ucubaldı