Multilingual Turkish Dictionary

UCUBSUZ

UCUBSUZ : Turuz Dictionary

səbəbsiz

UCUBSUZ : Turuz Dictionary

ucuvsuz. nədənsiz. dəlilsiz. səbəbsiz. illətsiz. movcibsiz. ucuvsuz iş olmaz

UCUBSUZ : Turuz Dictionary

səbəbsiz

UCUBSUZ : Turuz Dictionary

ucuvsuz. nədənsiz. dəlilsiz. səbəbsiz. illətsiz. movcibsiz. ucuvsuz iş olmaz