Multilingual Turkish Dictionary

ULTUZUN

ULTUZUN : Turuz Dictionary


yerdə yıldızın olsa, göydə ulduzun tapılar. (yıldızın
kökün. rişən)

ULTUZUN : Turuz Dictionary

-kiçikdə dursa ulduzun, öz gücün deyər gecə düşəli. (var gücüvü heçə sanma, öz elivi, yada satma)

ULTUZUN : Turuz Dictionary


yerdə yıldızın olsa, göydə ulduzun tapılar. (yıldızın
kökün. rişən)

ULTUZUN : Turuz Dictionary

-kiçikdə dursa ulduzun, öz gücün deyər gecə düşəli. (var gücüvü heçə sanma, öz elivi, yada satma)