Multilingual Turkish Dictionary

XİRƏ QALMAQ

XİRƏ QALMAQ : Turuz Farsca - Türkce

açıla qalmaq

XİRƏ QALMAQ : Turuz Farsca - Türkce

huyuqmaq

XİRƏ QALMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qamaşmaq (göz)

XİRƏ QALMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qarıqmaq