Multilingual Turkish Dictionary

XİRUCİ

XİRUCİ : Turuz Farsca - Türkce

ayağ nərsənin çıxan yeri.
ağız ayağ: > ağzayağ: virudi xiruci.

XİRUCİ : Turuz Farsca - Türkce

çıxaq çıxılan yer. eqzit