Multilingual Turkish Dictionary

XİSUSİ KEYFİYYƏTİN

XİSUSİ KEYFİYYƏTİN : Turuz Farsca - Türkce

özgü arxın

XİSUSİ KEYFİYYƏTİN : Turuz Farsca - Türkce

özgü necəliyin

XİSUSİ KEYFİYYƏTİN : Turuz Farsca - Türkce

özgü yarqın

XİSUSİ KEYFİYYƏTİN : Turuz Farsca - Türkce

özgülüyün
yabançı etgilərlə kimliyin, özgülüyün (özgü necəliyin: xisusi arxın, yarqın, keyfiyyətin) itirmiş olan: qırma. manqut. özgələşmiş. özgəşmiş. özgənmiş