Multilingual Turkish Dictionary

XİTAMLI

XİTAMLI : Turuz Farsca - Türkce

itimli bitəgən. bitən. dəğişgən. əslək. əsnək. iğrəti. əğrəti. qoyma. axşamlı. gedi. gədi. gedili. gedici. geçən. keçəgən. ötəgən. keçən. keçəri. keçici. sonçul. sonlu. sönəri. sona ərən. tükənən. yoxalan. qalımsız. qapatlı. qalasız. durasız. dayimi