Multilingual Turkish Dictionary

XƏŞLİRƏM

XƏŞLİRƏM : Turuz Farsca - Türkce

səpirəm ərdirəm. xərcləyirəm.
var yoxumu səpirəm, ərdirəm