Multilingual Turkish Dictionary

XƏBƏRDAR EDİLMƏK

XƏBƏRDAR EDİLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

anıtınmaq tantınmaq