Multilingual Turkish Dictionary

XƏBƏRLİ

XƏBƏRLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilgili başarcanlı.
yaşlı olan başına görə, yaşına görə bilgili

XƏBƏRLİ : Turuz Farsca - Türkce

çaprıt çapıtlı. savan. salqılı. sorağlı. bilgin. bilən. barqa. çəpər. çiğit. xibrə

XƏBƏRLİ : Turuz Farsca - Türkce

irtişli

XƏBƏRLİ : Turuz Farsca - Türkce

qulağı dəlik olub bitəni çapıq savlanan, bilgilənən

XƏBƏRLİ : Turuz Farsca - Türkce

salıqlı

XƏBƏRLİ : Turuz Farsca - Türkce

savlı

XƏBƏRLİ : Turuz Farsca - Türkce

sorağlı

XƏBƏRLİ : Turuz Farsca - Türkce

sorğalı

XƏBƏRLİ : Turuz Farsca - Türkce

yetili xəbərdar