Multilingual Turkish Dictionary

XƏCALƏT ÇƏKMƏ

XƏCALƏT ÇƏKMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qızarış

XƏCALƏT ÇƏKMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qızarma

XƏCALƏT ÇƏKMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qızartı

XƏCALƏT ÇƏKMƏ : Turuz Farsca - Türkce

utanma şəsmsari. şərmginlik. şərməndəlik