Multilingual Turkish Dictionary

XƏFİF MƏŞRƏB

XƏFİF MƏŞRƏB : Turuz Farsca - Türkce

cana yaxın
oynaq bulutlar.
oynaq üzlü sovgilim.
oynaq oylu: doqm olmayan

XƏFİF MƏŞRƏB : Turuz Farsca - Türkce

çəkici

XƏFİF MƏŞRƏB : Turuz Farsca - Türkce

hopba

XƏFİF MƏŞRƏB : Turuz Farsca - Türkce

xoş

XƏFİF MƏŞRƏB : Turuz Farsca - Türkce

qolay, süzgün dəğişən

XƏFİF MƏŞRƏB : Turuz Farsca - Türkce

oynaq

XƏFİF MƏŞRƏB : Turuz Farsca - Türkce

sevimli

XƏFİF MƏŞRƏB : Turuz Farsca - Türkce

sərbəst

XƏFİF MƏŞRƏB : Turuz Farsca - Türkce

yılıq çıptır

XƏFİF MƏŞRƏB : Turuz Farsca - Türkce

yuçut

XƏFİF MƏŞRƏB : Turuz Farsca - Türkce

yüngül