Multilingual Turkish Dictionary

XƏLQİLİK

XƏLQİLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. national character, national roots, folk character; ədəbiyyatda xəlqilik the national character in literature

XƏLQİLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Xalqla bağlr olma, xalqrn arzu ve emellerini, ehval-ruhiyyesini ifade etme. Azərbaycan dramaturgiyasının xəl-qiliyi. Musiqinin xəlqiliyi.
Xəlqilik Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığının, onun tənqidi realizminin ən güclü cəhətlərindən biridir. M.İbrahimov.