Multilingual Turkish Dictionary

XƏLVƏT EDMƏK

XƏLVƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kürnücmək

XƏLVƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

küsnücmək

XƏLVƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qoltuqutmaq

XƏLVƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qormatmaq

XƏLVƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qoruqlamaq

XƏLVƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qoylamaq

XƏLVƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

quylamaq