Multilingual Turkish Dictionary

XƏLVƏT YER

XƏLVƏT YER : Turuz Farsca - Türkce

gizlək

XƏLVƏT YER : Turuz Farsca - Türkce

kürnüc

XƏLVƏT YER : Turuz Farsca - Türkce

küsənc

XƏLVƏT YER : Turuz Farsca - Türkce

küsnüc

XƏLVƏT YER : Turuz Farsca - Türkce

qaçıq

XƏLVƏT YER : Turuz Farsca - Türkce

qırlaq

XƏLVƏT YER : Turuz Farsca - Türkce

qıslaq

XƏLVƏT YER : Turuz Farsca - Türkce

qıylaq

XƏLVƏT YER : Turuz Farsca - Türkce

qızlaq

XƏLVƏT YER : Turuz Farsca - Türkce

qoltuq

XƏLVƏT YER : Turuz Farsca - Türkce

qorma

XƏLVƏT YER : Turuz Farsca - Türkce

qort

XƏLVƏT YER : Turuz Farsca - Türkce

qoruq

XƏLVƏT YER : Turuz Farsca - Türkce

qoy

XƏLVƏT YER : Turuz Farsca - Türkce

qulaq

XƏLVƏT YER : Turuz Farsca - Türkce

quy