Multilingual Turkish Dictionary

XƏLXAL

XƏLXAL : Turuz Dictionary

xalxal. < qanqal. qanqa. halqa. həlqə. toxac. (qurs. qors).
qapını qanqala.
qızıl toxa.
toxavı hançı barmağıva saldın

XƏLXAL : Turuz Dictionary

xalxal. < qanqal. qanqa. halqa. həlqə. toxac. (qurs. qors).
qapını qanqala.
qızıl toxa.
toxavı hançı barmağıva saldın