Multilingual Turkish Dictionary

XƏMSİN

XƏMSİN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Əreblerde: qrşrn, qrrx gününden sonra gelen elli günlük mövsü-münün xalq teqviminde adr, habele bu dövrde esen küleyin yerli adr. Yer üzündə quru küləklər çox yerdə müşahidə olunur və onların yerli adları vardır: Ərəbistanda sə-mum, Misirdə xəmsin
. adlanır. "Umumi fiziki coğrafiya".

XƏMSİN : Az Turkish Farsi

ا.[عر]باد سموم. خاک باد. باد گرم. باد زهرآگین