Multilingual Turkish Dictionary

XƏRAB OLMAQ

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

artamaq köhnəlib pozulmaq

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çoluğmaq soluğmaq. pozuşmaq. çoruşmaq. koruğmaq. ardanmaq. (dərhəm rixtən).
işlər barı çoluğmuş, qanı üzdən uçuqmuş

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çözgürmək çezgirmək. çürgüşmək. pismirmək. üzünmək. üzgünmək

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çürümək

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

dağqınmaq.
süt kəsildi

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

dalqınmaq içindəki öğələr birbirindən ayrılmaq

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

xərgəzləmək xorgəzləmək. xarab olmaq

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

itmək

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kəsilmək

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kəvərmək

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kifsəmək

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kifsimək

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

koralmaq

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

korlanmaq

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kövsəmək

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qaynamaq

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qoxramaq

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

oğramaq

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ötüşmək pozulmaq.
ötüşər: pozular. xərab olar.
ötüşür: pozulur. xərab olur

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

pozulmaq
ayağqablarım korlanıb

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

prüsümək iylənmək

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tapdanmaq əzilmək

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

üzəlmək
gündən günə düzəlməkdənsə, üzəlir

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

üzgülmək

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

üzgünmək

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

üzülmək

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

üzünmək

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yavanmaq sululuğun (sulluğun. gəncliyin, təravətin) itirmək. qocalmaq.
iki ildə nə yavanmış.
sən görən indi yavanıb gedmiş

XƏRAB OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yozunmaq