Multilingual Turkish Dictionary

XƏRABƏ

XƏRABƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

xaraba < qıraba. qırava. qırova. yıxıq. örən. qalıntı. üzük

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

vırğın

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

axımsız

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

çağmar

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

çaxmar

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

çalağa

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

çalağat

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

çalava

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

çalavat

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

çoran koran. çörən. > örən. yıxıq. ardıq

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

çovalaq

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

çökək

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

çökəv

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

çöknüt

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

çökov

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

çöküntü

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

çöndü

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

çöpür

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

döğlək

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

döğlük

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

döğnüt

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

xapan

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

kalava

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

kanbağ

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

kanvat

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

kavala

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

kavalaq

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

kavla

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

kavlaq

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

koran

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

korata

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

koratıq

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

korav

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

korfəz

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

koruq

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

koruv

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

kovala

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

kovalaq

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

kovla

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

kovlaq

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

köndü

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

körük

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qaçmar

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qalağa

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qalağat

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qalavat

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qalğa

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qalıntı

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qapan

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qaşqam

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qaşmar

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qığqım

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qımqı

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırcıq

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırıntı

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırıs

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırqım

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırlan

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıyıntı

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıymıq

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

oğral

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

oran

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

söggə xaraba. xəraba. məxrubə.
bir xapan tapıb özün boşaltdı, dincəltdi

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

sökə

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

sökək

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

sökgə

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

tökələk

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

töklək

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

töklüt

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

töküntü

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

tör töküntü

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

uçnuğ

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

uçuq

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

uçut
abad evlər uçut qalmış, lələ köçmüş köçüt qalmış

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

uryan

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

vuryan

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

yıxalağ

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

yıxıq

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

yıxılat

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

yıxıntı töküntü. sıyıntı (sıymaq: sındırmaq)

XƏRABƏ : Turuz Farsca - Türkce

yıxlağ