Multilingual Turkish Dictionary

XƏRABA

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

vırğın

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

axımsız

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

çağmar

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

çaxmar

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

çalağa

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

çalağat

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

çalava

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

çalavat

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

çoran

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

çovalaq

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

çökək cumuq

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

çökəv

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

çökgə

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

çöknüt

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

çökov

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

çöküntü

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

çöndü

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

çöpür

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

dalağ dağıq. sökük. xaraba

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

döğlək

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

döğlük

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

döğnüt

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

xapan

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

kalava

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

kanbağ

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

kanvat

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

kavala

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

kavalaq

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

kavla

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

kavlaq

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

koran

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

korata

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

koratıq

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

korav

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

korfəz

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

koruq

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

koruv

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

kovala

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

kovalaq

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

kovalaq

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

kovla

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

kovlaq

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

köndü

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

körük

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qaçmar

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qalağa

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qalağat

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qalavat

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qalğa

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qalıntı

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qapan

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qaşqam

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qaşmar

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qığqım

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qımqı

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qırcıq

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qırıntı

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qırıs

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qırqım

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qırlan

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qıyıntı

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

qıymıq

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

oğral

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

oran

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

söggə xaraba. xərabə. məxrubə.
bir xapan tapıb özün boşaltdı, dincəltdi

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

sökə

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

sökək

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

sökgə

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

tökələk

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

töklək

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

töklüt

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

töküntü

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

tör töküntü

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

uçuq

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

uçun

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

uçut

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

uryan

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

vuryan

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

yıxalağ

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

yıxıq

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

yıxılat

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

yıxıntı

XƏRABA : Turuz Farsca - Türkce

yıxlağ