Multilingual Turkish Dictionary

XƏRCLƏNİRSƏ

XƏRCLƏNİRSƏ : Turuz Farsca - Türkce

tükənirsə keçirsə.
gəncliyin tükənirsə kökəşə: gəncliyin keçirsə, xərclənirsə əyyaşlığa: (kökəşə: kef çəkməyə. əyyaşlığa)