Multilingual Turkish Dictionary

XƏSİ XAŞAK

XƏSİ XAŞAK : Turuz Farsca - Türkce

çör çöp

XƏSİ XAŞAK : Turuz Farsca - Türkce

çörçöp çoğçöp

XƏSİ XAŞAK : Turuz Farsca - Türkce

xəs xəşək

XƏSİ XAŞAK : Turuz Farsca - Türkce

qoğ çoğ

XƏSİ XAŞAK : Turuz Farsca - Türkce

qoğa çoğ