Multilingual Turkish Dictionary

XƏTLƏNMİŞ

XƏTLƏNMİŞ : Turuz Farsca - Türkce

cızılmış
üzəri qələmlə qaralanmış, cızılmış, xətlənmiş: qaralı. çatallı

XƏTLƏNMİŞ : Turuz Farsca - Türkce

sırtanmış