Multilingual Turkish Dictionary

XƏTTİ BÜTLAN

XƏTTİ BÜTLAN : Turuz Dictionary

qaramayolma. (qərələmə)

XƏTTİ BÜTLAN : Turuz Dictionary

qaramayolma. (qərələmə)