Multilingual Turkish Dictionary

XƏTTİ

XƏTTİ : Turuz Farsca - Türkce

cızığı
kəsə cızığı: tirə xətti

XƏTTİ : Turuz Farsca - Türkce

çetlik
xətti kitab: çetlik biçik

XƏTTİ : Turuz Farsca - Türkce

darasun dar uzun. sızığuz. sosuğun. (linear)